Thương Mại Santech Phiên bản Odoo 13.0

Thông tin về Thương Mại Santech instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Hoá đơn & Thanh toán
Hoá đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán
Từ báo giá tới hoá đơn
Accounting & Finance
Financial and Analytic Accounting
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào/ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu
Nộp, duyệt và gửi hoá đơn chi phí của nhân viên
Bảng phân tích
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Nghỉ
Allocate time off and follow time off requests
Kỹ năng Nhân viên
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Approvals
Submit Approval Requests to get approved
Loan Management
Manage your company loans
Sales Target
Sales targets for individual sales persons and sales teams.
Overtime
Plan and Manage employees' overtime
HR Skills Framework
Build skills and competencies for each and every employee of your company.
Lịch
Schedule employees' meetings
Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản KT

Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 200/2014/TT-BTC
Vietnam Chart of Accounts according to Circular #200/2014/TT-BTC by the Ministry of Finance
Kế toán Việt Nam